På den ekstraordinære generalforsamling d. 3. september 2015 stemte de fremmødte 
andelshavere for en fusion med Vandforsyningen Østlolland pr. 1. januar 2016.

Grunden til fusionen er blandt andet myndighedernes skærpede krav til driften af et vandværk, 

vandkvaliteten samt store udgifter til renovering af et nedslidt produktionsanlæg.

Efter 1. januar vil al administration og kontakt foregå fra Vandforsyningen Østlolland -

- se hjemmesiden:  www.vandoestlolland.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med

tidligere Majbølle Vandværk:

E-mail:  vandoestlolland@live.dk 

Administration og drift:

Vandforsyningen Østlolland

tlf. 54 85 78 93

Driftsleder:
Torben Johansen