Bestyrelse:

Efter sammenlægningen med Vandforsyningen Østlolland
pr. 1. januar 2016 er det bestyrelsen herfra
der er gældende. (se -  www.vandoestlolland.dk)

Alle andelshavere i Majbølle Vandværk er nu
andelshavere i Vandforsyningen Østlolland

Generalforsamling forventes afholdt ultimo marts 2016 og her
kan alle andelshavere stille op til bestyrelsen.
Sådan kommer du i kontakt med

tidligere Majbølle Vandværk:

E-mail:  vandoestlolland@live.dk 

Administration og drift:

Vandforsyningen Østlolland

tlf. 54 85 78 93

Driftsleder:
Torben Johansen