Kontakt:

Det er Vandforsyningen Østlolland der som udgangspunkt skal kontaktes, men
tidligere formand Jesper Kepp vil i en overgangsperiode være meget behjælpelig

hvis der skulle opstå tvivlspørgsmål.

Kontakt

Jesper Kepp
Telefon 21 90 66 67
Majbøllevej 93
4862 Guldborg

E-mail. majboellevandvaerk@outlook.dk


Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: 

Kontaktperson:    Torben Johansen

Telefon: 54 85 78 93

E-mail. majboellevandvaerk@outlook.dk

Sådan kommer du i kontakt med

tidligere Majbølle Vandværk:

E-mail:  vandoestlolland@live.dk 

Administration og drift:

Vandforsyningen Østlolland

tlf. 54 85 78 93

Driftsleder:
Torben Johansen