Regnskab 2014 Majbølle Vandværk.pdf.pdf

Eller seneste regnskab kan udleveres til andelshavere ved henvendelse


-på e-mail: majboellevandvaerk@outlook.dk 

Sådan kommer du i kontakt med

tidligere Majbølle Vandværk:

E-mail:  vandoestlolland@live.dk 

Administration og drift:

Vandforsyningen Østlolland

tlf. 54 85 78 93

Driftsleder:
Torben Johansen